Видатні металурги і ливарники Харківщини

Журило А. Г. Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 260 с. : ил.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Журило А. Г., Журило Ю. Д.