Становлення і розвиток Харківського Технологічного інституту в кінці XIX – початку XX століть

Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX – начале XX веков : монография / Д. Ю. Журило ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2016. — 264 с. : ил. 
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: