Функціональні покриття сплавами срібла

Славкова М. А. Функциональные покрытия сплавами серебра : монография / М. А. Славкова, М. В. Ведь, Н. Д. Сахненко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : ФОП Панов А. Н., 2016. — 198 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Славкова М. О., Ведь М. В., Сахненко М. Д.