Славкова (Глушкова) Марина Олександрівна

Список публікацій М. О. Славкової

Славкова (Глушкова) Марина Олександрівна — асистент кафедри фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.

Народилася 29 жовтня 1987 року в м. Харків. Вищу освіту здобула в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі технічної електрохімії. Закінчила аспірантуру на кафедрі загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Під час навчання була стипендіатом Академічної стипендії ім. М. С. Грушевського, яка призначається студентам і аспірантам, які досягли великих успіхів у навчальній та науковій роботі.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Технологія функціональних покриттів сплавами срібла», науковий керівник Ведь Марина Віталіївна.

Наукова діяльність Марини Олександрівни пов'язана з синтезом тонкошарових функціональних матеріалів з широким спектром функціональних властивостей (каталітичних, магнітних, корозійностійких і ін.) для використання в енерго- і ресурсозберігаючих технологіях.

У 2016 році за роботу «Фізико-хімічні основи технології наноструктурованих функціональних покриттів для мікроелектроніки і засобів зв'язку» Славкова (Глушкова) Марина Олександрівна була нагороджена Премією Верховної Ради України.

Марину Олександрівну цікавить не лише хімія. Вона майстер спорту зі спортивної аеробіки, успішно закінчила музичну школу по класу фортепіано.

Славкова (Глушкова) Марина Олександрівна — автор близько 60 наукових публікацій, серед яких 6 патентів на винаходи і монографія «Функціональні покриття сплавами срібла».

М. О. Славкова (Глушкова) в Google Scholar