Час читати!

(мініатюрні видання з фонду НТБ НТУ «ХПІ»).
Книжкові мініатюри з фонду бібліотеки: видання підібрано для читачів різного віку та на будь-який смак.