Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій

Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія / І. М. Посохов. — Xарків : Слово, 2014. — 499 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Посохов І. М.