Анотація

У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти управління ризиками сучасних корпорацій, досліджено категорію корпорація та її економічну сутність, сутність категорії ризик та управління ризиками корпорацій, наукові розробки закордонних, російських шкіл ризик-менеджменту та вітчизняних шкіл ризикології, існуючі підходи до управління ризиками корпорацій в економіці та корпорацій, що співпрацюють із залізничним транспортом, методичне забезпечення управління ризиками корпорацій, комплексний аналіз фінансового стану корпорацій і оцінка ймовірності їх банкрутства, нечіткий аналіз ризиків корпорацій, що співпрацюють із залізничним транспортом, управління ризиками корпорацій, що співпрацюють із залізничним транспортом.

Видання призначено для економістів, фахівців з управління, науковців, керівників та фахівців органів державного управління, керівників та топ-менеджерів корпорацій, фахівців та практиків, що цікавляться проблемами управління ризиками корпорацій.