Формування регіональних міжгалузевих зв'язків на основі концепції технологічного реінжинірингу

Мехович С. А. Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга : монография / С. А. Мехович. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2013. — 352 с. : табл. — (Инновационная экономика). Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мехович С. А.