Психологія розвитку особистості

Михайличенко В. Е. Психология развития личности : монография / В. Е. Михайличенко — Xарьков : ФЛП Бровин А. В., 2015. — 388 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: