Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи

Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи : навч. посібник / І. О. Романенко, В. В. Калачова, Д. В. Сумцов, О. П. Сук ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 284 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романченко І. О., Калачова В. В., Сумцов Д. В., Сук О. П.