Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту

Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». —  Xарків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:​ Тверитникова О. Є., Посвятенко Н. І., Мельник Т. В.​