Анотація

Монографія підсумовує наукові дослідження її авторів у галузі основних напрямів техніки та технічної освіти в Україні, починаючи зі зламу XIX та XX століть і закінчуючи 70-ми роками минулого віку та показує загальні тенденції розвитку різних наук і форм їх організації на прикладі Харківського політехнічного інституту.

У монографії проаналізовано майже 90-річний період розвитку прикладних технічний наук в Україні на базі досвіду Харківського політехнічного інституту. Перед читачем відкривається панорама становлення науки, витоки формування багатьох її специфічних рис, що визначають її теперішнє становище. Приділено належну увагу науково- технічним школам М. Ф. Семка, В. М. Хрущова, П. П. Копняєва, В. І. Атрощенка та іншим особистостям — лідерам цих шкіл.

Видання розраховано на викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією науки і техніки.