Філософія сучасного суспільства

Дольська О. О. Філософія сучасного суспільства : навч.-метод. посіб. / О. О. Дольська ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 180 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: