Дольська Ольга Олексіївна

 
​Дольська Ольга Олексіївна — професор кафедри філософії Харківського національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,  доктор філософських наук.
Народилася Ольга Олексіївна 27 грудня 1955 р. у м. Київ. У 1990 р. вона закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького за спеціальністю філолог, викладач російської мови та літератури. Пізніше у 2003 р. закінчила заочну аспірантуру на кафедрі теорії культури і філософії науки Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Трудова біографія О. О. Дольської починається в загальноосвітніх школах м. Харкова (№ 100, № 156). З 2000 р. вона працює викладачем гуманітарних кафедр Інституту Військово–Повітряних Сил імені І. Кожедуба. З 2002 р. — старший науковий співробітник наукового відділу Інституту Військово–Повітряних Сил імені І. Кожедуба. З 2003 р. — викладач кафедри філософії НТУ «ХПІ». З 2005 р. займає посаду доцента кафедри філософії, а у 2007 р. отримує звання доцента. У 2011 р. переведена на посаду професора кафедри філософії.
Кандидатська дисертація  «Метафора Дому в семіотичній моделі європейської культури» була захищена нею у 2003 р. (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).
У 2010 р. Ольга Олексіївна захистила докторську дисертацію за темою «Трансформації раціональності в полі освіти» (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди) та отримала ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти.
О. О. Дольська — Лауреат конкурсу Харківської міської адміністрації «Кращий вчений» (2012 р.) в номінації гуманітарні науки.
Професор О. О. Дольська є визнаним вченим в галузі філософії освіти на Слобожанщині, протягом 10 років працює в цьому напрямку. Вона є фундатором нового  наукового напряму, який пов’язаний з вирішенням актуальних проблем філософії освіти і філософії педагогіки. У 2013 р. була представником України на світовому конгресі з філософії. Приймала участь у роботі Російського Центру гуманітарних науково-інформаційних досліджень та Російської академії наук (є членом авторського колективу видання «Розановская энциклопедия»); Санкт-Петербурзького Державного політехнічного університету з питань організації та партнерських відносин в організації наукових конференцій для студентів та аспірантів, науково-методичних та науково–практичних конференцій науковців та викладачів гуманітарних кафедр НТУ «ХПІ» та кафедр гуманітарного факультету Санкт-Петербурзького політехнічного університету. Професор О. О. Дольська є науковим керівником курсу лекцій «Людина в освітньому просторі: філософський аспект» (в методичному відділі НТУ «ХПІ») для викладачів, які підвищують свою професійну кваліфікацію.
О. О. Дольська є автором більш 100 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі — 4 монографій, 5 колективних монографій, 1 навчального посібника, 1 колективного посібника.
Основні напрямки наукових досліджень Ольги Олексіївни — філософія освіти і філософія педагогіки, раціональність в освіті (техніки та стилі мислення); міждисциплінарність і трансдисциплінарність; особливості розвитку техносфери у сучасному суспільстві; розвиток філософії культури Росії.
 
Ідентифікатор ORCID 0000-0002-9577-8282