Трансформації раціональності в сучасній освіті

Дольская О. А. Трансформации рациональности в современном образовании : монография / О. А. Дольская. — Харьков  : НТУ «ХПИ» : Савчук О. О., 2013. — 352 с. Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: