Студентський гурт «Веселі теслі» у науково-технічній бібліотеці з нагоди 130-річчя НТУ «ХПІ»