ХIХ Міжнародна школа-семінар

3 лютого 2022 року в рамках ХIХ Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» відбулися майстер-класи:

WEB OF SCIENCE ДЛЯ ПЕДАГОГА-НАУКОВЦЯ ТА ПЕДАГОГА-ПРАКТИКА

Доповіді:

Web of Science: поєднання науки й практики, Юлія ГЛАВЧЕВА, PhD, директор науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»
Web of Science для педагога-науковця та педагога-практика, Ірина ТИХОНКОВА, к. б. н., консультант з регіональних рішень Clarivate, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (Київ)

Опис майстер-класа. Можливості платформи Web of Science: основні доступні ресурси; пошук та аналіз наукової літератури; використання фільтрів і тегів, аналіз пристатейної літератури та схожих записів. Підбір та оцінка видання для публікації. Імпактфактор, квартиль та інші показники в Journal Citation Reports. Аналіз здобутків науковця та установи, звіти з цитування, індекс Гірша. Авторські профілі Publons та ORCID, їх створення та підтримка в актуальному стані.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ - КОРИСНІ ПОРАДИ

Доповіді:

Бібліотека ЗВО в системі забезпечення академічної доброчесності, Юлія ГЛАВЧЕВА, PhD, директор науково-технічної бібліотеки НТУ«ХПІ»
Забезпечення академічної доброчесності в закладі освіти – корисні поради, Андрій СІДЛЯРЕНКО, комерційний директор Unicheck Україна

Опис майстер-класа. Загальна характеристика складових системи забезпечення академічної доброчесності в закладі освіти та її структура. Організація та контроль за дотриманням академічної доброчесності. Роль сервісів з перевірки текстів на плагіат та пошуку неправомірних запозичень на прикладі сервісу Unicheck. Вплив застосування сервісу на розвиток академічної доброчесності. Приклади оцінки робіт з різним відсотком текстових збігів. Приклади текстових модифікацій, до яких вдаються здобувачі освіти.

Запрошуємо ознайомитися:
Медіа-огляд
видань до XIХ Міжнародної школи-семінару