Єфімов Олександр В’ячеславович

 
Єфімов Олександр В’ячеславович завідувач кафедри парогенераторобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, академік Академії наук вищої освіти України, професор.
О. В. Єфімов народився 22 квітня 1953 р. у м. Харків. Батько Олександра В’ячеславовича — Єфімов В’ячеслав Тихонович  доктор технічних наук, професор, декан факультету хімічного машинобудування, засновник та перший завідувач кафедри «Автоматизація хімічних виробництв» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), якою він керував протягом 27 років.
Навчався О. В. Єфімов у Харківському політехнічному інституті ім. В. І. Леніна (нині Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), який закінчив у 1976 р. у якості інженера-механіка за спеціальністю турбінобудування.
Після закінчення університету Олександр В’ячеславович працював старшим науковим співробітником в Інституті проблем машинобудування імені А. М.  Підгорного (1976–1997 рр.).  З  1997 р. завідувач кафедри парогенераторобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
У 1982 р. О. В. Єфімов захистив дисертацію «Исследование технологических характеристик и структур турбоустановок АЭС методами имитационного моделирования» на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук. У 1995 р. захистив докторську дисертацію за темою «Совершенствование управления технологическими процессами теплоэнергетических установок энергоблоков электростанций на основе анализа параметров состояния и диагностики оборудования».  З 2001 р. має звання професора.
За плідну працю і видатні наукові досягнення Олександр В’ячеславович отримав багато почесних звань, серед яких:  
– медаль  Президії Академії наук вищої освіти України «За заслуги в освіті і науці» (2009 р.);
– почесний диплом Міністерства освіти і науки (МОН) України за особистий внесок у розвиток освітніх інновацій (2009 р.);
– почесний диплом Президії Академії наук вищої освіти України (2010 р.);
– почесна грамота виконкому Харківської міської ради за сумлінну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у розвиток освіти і науки, активну громадську діяльність та з нагоди 125–річчя від дня заснування закладу (2010 р.);
– почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти і науки та з нагоди професійного свята  Дня науки (2011 р.);
– грамота Вищої Атестаційної комісії (ВАК) України за вагомий внесок у підготовку і атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації (2011 р.);
– грамота редакційної ради журналу «Энергосбережение, энергетика, энергоаудит» за великий особистий внесок у створення загальнодержавного науково-виробничого та інформаційного журналу та у зв’язку з 15–річчям виходу в світ першого номеру журналу (2012 р.);
– медаль і диплом до ХХ–річчя Академії наук вищої освіти України (2014 р.).
Олександр В’ячеславович Єфімов академік Академії наук вищої освіти України, відділення «Енергетика та ресурсозбереження» (2004 р.).
О.  В. Єфімов є відомим вченим в галузі теплової та ядерної енергетики, одним з найкваліфікованіших фахівців України з математичного моделювання складних теплоенергетичних систем. Під його керівництвом на кафедрі парогенераторобудування НТУ «ХПІ» діє і успішно розвивається наукова школа у напрямку оптимізації управління енергоблоками теплових і атомних електростанцій.
Олександр В’ячеславович має високий авторитет вченого та фахівця у вузах та підприємствах України, Росії, Литви, Польщі, Чехії, Германії, Кувейту. Близько 40 наукових розробок О. В. Єфімова впроваджено в енергетичну промисловість України і закордонних країн. Він керує науковою роботою магістрів, аспірантів та докторантів. Під його керівництвом захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук аспірантами з України, Росії, Кувейту та готується до захисту 1 кандидатська та 1 докторська дисертації.
На протязі багатьох років професор О.  В. Єфімов  є членом експертної ради ВАК України «Електротехніка та енергетика»; членом комісії з питань енергозбереження при Управлінні палива та енергетики Харківської обласної Державної адміністрації; членом 4 спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій; членом експертної комісії з питань науки МОН України; заступником голови науково-методичної комісії МОН України за фаховим напрямом «Енергетика»;  головою методичної комісії Методичної ради НТУ «ХПІ» з науково-технічної творчості студентів;  членом редколегії багатьох наукових видань України.
З метою розвитку науково-технічного потенціалу Харківського регіону у галузі атомної енергетики професор О. В. Єфімов  виступив у 2001 р. ініціатором створення філії кафедри парогенераторобудування у Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» Національної Академії наук України (ННЦ «ХФТІ» НАНУ) і відкриття в НТУ «ХПІ» нової спеціалізації «Реактори і парогенератори АЕС», особливо важливої для вітчизняної атомної енергетики. Він є головою державної екзаменаційної комісії (ДЕК) з захисту дипломних проектів зі спеціальності «Теплоенергетика» в Українській інженерно-педагогічній академії.
О. В. Єфімов є автором понад 160 опублікованих наукових праць, серед яких 3 монографії та 5 навчальних посібників з грифом МОН України.           
Основними напрямками наукових досліджень Олександра В’ячеславовича є оптимізація управління технологічними процесами енергоблоків теплових і атомних електростанцій. 
 
Ідентифікатор ORCID0000-0003-3300-7447