Анотація

У підручнику викладено фізичні основи, цілі, методи та засоби тензометрії. Розглянуто типи характеристик і особливості монтажу тензорезисторів, способи термокомпенсації, тензометричні методи вимірювання деформацій. Описано механічні, оптичні, струнні тензометри. Подано інформацію про засоби електротензометрії, дротові та фольгові тензорезистори, волокно-оптичні датчики, тензорезисторні вимірювальні перетворювачі. Розкрито особливості тензометрування рухомих об'єктів, що обертаються.

Докладніше про видання