Анотація

У монографії наведено загальну характеристику золь-гель процесу, перспективи його використання в різних областях науки і техніки, в тому числі в керамічному виробництві, висвітлені питання гідролізу тетраетоксисилану і фізико-хімічні процеси, що відбуваються при гідролізі і при поліконденсації продуктів гідролізу, а також при термообробці гелю, що призводять до отримання чистих оксидних порошків і до синтезу безкисневих тугоплавких сполук. Детально розглянуто питання отримання з золь-гель композицій ультрадисперсних порошків, алюмосилікатного носія срібного каталізатора для синтезу метанолу, отримання золь-гель композицій, які використовуються в якості сполучних при виробництві виробів складної конфігурації на основі різних наповнювачів, застосування їх в якості прекурсора компонентів, необхідних для синтезу карбіду кремнію, наночастинок і нановолокон безкисневих сполук і т. д.

Видання розраховане на наукових і науково-технічних працівників, студентів і аспірантів.

Докладніше про видання