Анотація

У монографії наведено загальну характеристику золь-гель процесу, перспективи його використання в різних галузях науки й техніки, в тому числі в керамічному виробництві, висвітлено питання гідролізу тетраетоксисилану та фізико-хімічні процеси, що відбуваються при гідролізі та при поліконденсації продуктів гідролізу, а також при термообробці гелю, що призводять до отримання чистих оксидних порошків і до синтезу безкисневих тугоплавких сполук. Детально розглянуто питання одержання з золь-гель композицій ультрадисперсних порошків, алюмосилікатного носія срібного каталізатора для синтезу метанолу, одержання золь-гель композицій, які використовуються в якості зв'язувальних при виробництві виробів складної конфігурації на основі різних наповнювачів, застосування їх в якості прекурсора компонентів, необхідних для синтезу карбіду кремнію, наночастинок та нановолокон безкисневих сполук і т. д.

Видання розраховано на наукових та науково-технічних працівників, студентів та аспірантів.

Докладніше про видання