Золь-гель композиції поліфункціонального призначення

Золь-гель композиции полифункционального назначения : монография / Г. Д. Семченко, И. Ю. Шутеева, А. Н. Бутенко, О. Н. Борисенко, Е. Е. Старолат, В. Н. Николаенко, В. В. Повшук ; ред. Г. Д. Семченко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Радуга, 2011. — 240 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Семченко Г. Д., Шутєєва І. Ю., Бутенко А. М., Борисенко О. М., Старолат О. Є., Ніколаєнко В. М., Повшук В. В.