Анотація

У монографії на ґрунтовній джерельній базі комплексно проаналізовано становлення та розвиток наукових досліджень і фахової освіти з хімії у ХТІ та ХХТІ. Організація досліджень здійснювалася шляхом пошуку ефективних форм функціонування інститутської науки — від створення навчальних кафедр із хімії та хімічної технології (1885–1920 рр.), через мережу науково-дослідних кафедр (1921–1929 рр.) до комплексу хімічних, хіміко-технологічних кафедр і науково-дослідного сектора (1930–1949 рр.). Процес інституалізації хімії в інституті супроводжувався організацією професійних наукових та студентських об’єднань, науково-дослідних інститутів. Визначено роль провідних учених-хіміків у створенні наукових установ і хімічних підприємств України, оцінено їхній доробок у розвиток хімії. Проаналізовано систему підготовки науково-педагогічних кадрів в інститутах. Напрями професіоналізації освіти інженера-хіміка відповідали концепції вищої технічної школи: технологічна – галузева — політехнічна. Ці типи відрізняються рівнем організації практично-виробничого циклу, методами викладання тощо.
Видання призначено для фахівців з історії науки та техніки. Може використовуватися у навчальному процесі для студентів з дисципліни «Вступ до фаху» напряму «Хімічні технології та інженерія» та «Харчові технології».