Анотація

У навчально-методичному посібнику наведено аналіз феномену відповідальності фахівця та його місця в системі педагогічних категорій. Розкрито взаємозв'язок відповідальності держави, системи освіти і педагогів з рівнем успішності формування цього почуття у студентів. Проаналізовано феномен відповідальності як педагогічної проблеми. Показано можливі шляхи і способи формування відповідальності студентів.
 
Видання призначено для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Педагогіка вищої школи». Може бути корисним для всіх, хто цікавиться проблемою відповідальності.