Анотація

У книзі викладені теоретичні основи нового математичного апарату континуального лінійного програмування, що представляє собою узагальнення лінійного програмування. Наведено постановки багатьох технічних, економічних, військових та інших завдань з однотипною математичною моделлю: знайти функцію, що доставляє мінімальне (максимальне) значення лінійному функціоналу при таких же обмеженнях. Запропоновано методику вирішення таких завдань. Наводяться доведені до кінцевих результатів вирішення великої кількості прикладів, що ілюструють методику.

Книга розрахована на широке коло читачів, що охоплює фахівців з прикладної математики, інженерів, викладачів, аспірантів та інших осіб, які цікавляться питаннями побудови математичних моделей економіки, математичної статистики, прийняття рішень.