Анотація

У сучасній психолого-педагогічній науці вивчення лідерства у студентських групах набуває особливого значення. Суспільству потрібні активні, компетентні особистості, здатні самостійно ухвалювати рішення, готові взяти на себе відповідальність за їх здійснення, які вміють ставити цілі і конструювати шляхи їх досягнення, які володіють комунікативною компетентністю і вмінням правильно будувати взаємовідносини з іншими людьми. У теперішній час країна має потребу в ефективних лідерах, спроможних забезпечити успіх діяльності колективів, які вони очолюють.
 
Лідерство у студентських групах є маловивченою проблемою. В основному всі дослідження даної проблеми виконані в галузі психології. У педагогічній науці проблемі формування лідерів під час навчання у ЗВО приділено недостатньо уваги, хоч цей період є надзвичайно важливим для розкриття, розвитку й активізації лідерського потенціалу студентів.
 
Основною метою курсу «Психологія управлінської діяльності лідера» є формування уявлень про роль і зміст психологічного компонента управлінської діяльності лідера; діагностика й розкриття лідерського потенціалу, його активізація і формування у процесі навчання.