Анотація

Програмою вивчення курсу «Психологія» передбачено, поряд з вивченням теоретичних питань на лекціях, проведення практичних та інших видів групових занять. Їх метою є навчання студентів використанню психологічних методів діагностики рівня розвитку когнітивних, емоційно-вольових і комунікативних процесів людини; методів аналізу ними пізнавальної мотивації і досить чіткого уявлення про сферу використання психолого-педагогічних знань у майбутній професійній діяльності. З метою орієнтування студентів на професійне зростання, побудову кар'єри в практикумі передбачено ряд завдань, що стосуються розвитку управлінських умінь. Майбутньому керівнику необхідно мати навички вивчення і опису особистості у всіх її проявах (процеси, стани, властивості і т. п.). Від його вміння та здібності кваліфіковано й професійно керувати підлеглими буде залежати не тільки особистий кар'єрний ріст, а й благополуччя всього виробничого колективу. А ці вміння в значній мірі можуть бути сформовані саме в ході занять з психології. Справа в тому, що  відмінною рисою сучасної психології є її прикладна спрямованість, прагнення використовувати широкий спектр формуючих активних методів впливу на людину: від консультування до психотренінгів.

Практикум з психології призначений для проведення практичних та семінарських занять з дисциплін «Психологія», «Основи професійної психології» зі студентами технічних ЗВО всіх спеціальностей, а також для самостійної роботи над змістом даних курсів.