Анотація

У навчальному посібнику розкрито особливості професійної діяльності викладача, аналіз феномену розуміння з філософської, психологічної та педагогічної точок зору, визначення педагогіки розуміння як перспективного напряму розвитку вищої освіти. Особливий наголос зроблено на забезпечення розуміння студентами навчального матеріалу та розуміння педагогом особливості студента як основи реалізації особистісно-орієнтованого підходу. Розглядається також проблема навчання студентів умінню розуміти іншу людину.

Видання призначено для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів.