Анотація

Даний навчальний посібник призначено для іноземних студентів, які навчаються на підготовчих факультетах України.
Матеріал посібника викладено згідно навчальних програм з математики для середньої школи та підготовчих факультетів для іноземних громадян. У навчальному посібнику наведено більше ніж 500 прикладів основних типів завдань, на основі яких складаються вступні тести або екзамени до вищих навчальних закладів України. Усі приклади супроводжуються докладними розв’язаннями та поясненнями. До багатьох прикладів пропонується декілька варіантів їх розв’язання та декілька можливих форм запису відповідей. У навчальному посібнику особливу увагу приділено базовим поняттям теорії та важливим методам розв’язання задач, які використовуються в математиці.
Навчальний посібник складається з 12 розділів, знання яких є необхідним для успішного оволодіння курсом вищої математики. Вони містять матеріал з арифметики, алгебри, тригонометрії та початків математичного аналізу.
Всі розділи навчального посібника надано таким чином: лексика розділу, теоретичний матеріал, приклади розв’язування задач, запитання за змістом теми і завдання для самостійної роботи.
Основні поняття з теорії та велика кількість прикладів з розв’язаннями надають змогу самостійно, без сторонньої допомоги, ліквідувати прогалини в знаннях, а також набути необхідні знання з усіх основних розділів шкільного курсу математики, повторити теорію та навчитися розв’язувати приклади. Якість засвоєння матеріалу можна перевірити шляхом виконання завдань для самостійної роботи, відповіді до яких надано в останній частині навчального посібника.
Запропоноване видання може бути корисним для слухачів підготовчих курсів закладів вищої освіти, учнів закладів середньої освіти, гімназій, ліцеїв, технікумів, професійно-технічних училищ, абітурієнтів. Викладачі математики також знайдуть у посібнику цікавий матеріал, який зможуть використовувати у своїй роботі.