Анотація

Посібник призначено для іноземних студентів економічних спеціальностей, що вивчають курс «Математика для економістів» за програмою бакалаврату.
Зміст посібника визначається навчальними планами та програмами для студентів економічного профілю та включає основні розділи вищої математики: лінійну алгебру, аналітичну геометрію та математичний аналіз.
Посібник містить матеріали, необхідні для подальшого вивчення теорії ймовірності, математичної статистики, математичного програмування, макро- та мікроекономіки.
Матеріал посібника викладено в двох частинах. До першої частини включено розділи лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії, поняття функції та її границі.
Друга частина містить матеріали щодо застосування похідної для дослідження функцій, основні правила інтегрування, а також поняття та методи розв'язання звичайних диференціальних рівнянь.
Кожна тема посібника починається з розділу «Лексика теми» (глосарій), який містить ключові слова та поняття, що використовуються в текстах і завданнях. Словник складений англійською та китайською мовами.
У процесі викладення матеріалу формальна повнота формулювань і доказів не є самоціллю. Основна увага спрямована на зміст математичних понять та їх застосування при вирішенні конкретних завдань, зокрема економічних.
Виклад матеріалу побудовано за принципом поступового ускладнення теоретичної інформації від теми до теми. Це дозволяє студентам опанувати термінологію курсу, насиченого великим обсягом нового матеріалу при відсутності мови-посередника.
Доступне викладення основних понять теорії, приклади розв'язання типових задач, контрольні запитання та завдання дають студентам змогу самостійно працювати з літературою математичного циклу.