Анотація

Словник включає термінологію основних розділів курсу математики (алгебри, геометрії та початку математичного аналізу) та призначений для іноземних студентів, які вивчають курс математики на етапі довузівської підготовки.
Словник є своєрідним навчальним довідковим посібником, в якому описані найчастіше часто використовувані математичні терміни, що формують необхідний термінологічний мінімум студента-іноземця. Відбір математичних термінів навчального словника відбувався у повній відповідності до навчальних програм з математики для іноземних громадян підготовчого етапу навчання. При описі термінологічних одиниць використовувалися дефініції, пропоновані у базових підручниках з математики, а також у загальновизнаних математичних довідниках і словниках; обсяг даного навчального словника — понад 200 термінологічних одиниць.
Комплексне застосування алфавітного й тезаурусного принципів опису математичних термінів, а також їх наочне представлення (ілюстрування) за допомогою малюнків або формул забезпечує необхідну комунікативну спрямованість представлених термінологічних одиниць, знання яких дозволяє студенту здійснювати професійне спілкування на мові математики.
Опис математичних термінів у кожній словниковій статті здійснюється за єдиним принципом: номінація терміна (заголовне слово словникової статті); його визначення; алфавітний список найбільш поширених словосполучень з описуваним терміном; ілюстративні малюнки або формули при цьому всі елементи словникової статті словника (крім малюнків і формул) забезпечені перекладними еквівалентами.
Для зручності користування словником (у розділі «Зміст») наведено список усіх заголовних слів словникових статей із зазначенням відповідних сторінок; у кінці словника (в додатках) наведено англо-російський список заголовних слів і російсько-англійський список словосполучень, наведених у словнику.
Принцип побудови словника дозволяє застосовувати його в якості навчального при найрізноманітніших прийомах роботи на заняттях з математики. Словник може бути корисний студентам-іноземцям, що вивчають математику російською та англійською мовами, які навчаються як на підготовчих, так і на основних факультетах вишів, а також математикам-методистам, дослідникам і перекладачам.