Ляшок Лариса Василівна

Список публікацій Л. В. Ляшок

Ляшок Лариса Василівна — кандидат технічних наук, професор кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ».
Лариса Василівна Ляшок народилася 9 серпня 1947 р. у м. Білосток (Польща).
Закінчила Харківський ордена Леніна політехнічний інститут ім. В. І. Леніна (1965–1971 рр.).
Трудова біографія Лариси Василівни тісно пов’язана з Харківським політехнічним інститутом. Розпочавши трудовий шлях у 1967 р. інженером, вона і нині працює в НТУ «ХПІ». За цей час Л. В. Ляшок перебувала на різних посадах: старший науковий співробітник (1982 р.); старший викладач (1987 р.); доцент (1993 р.); професор (2010 р.).
У 1981 р. Л. В. Ляшок захистила кандидатську дисертацію «Получение диэлектрических анодных оксидных пленок на алюминии и использование их свойств в оксидно-полупроводниковых конденсаторных системах».
Основні напрями наукових досліджень Л. В. Ляшок стосуються теорії і практики гідроелектрометалургічних процесів при вилученні кольорових, благородних, рідких розсіяних елементів з первинної і вторинної сировини, а також їх практичного використання для електрохімічного синтезу органічних речовин, у виробництві хімічних джерел струму, конденсаторних і сенсорних систем, каталізаторів та ін.