Курмаз Леонід Володимирович

Курмаз Леонід Володимирович викладач кафедри деталей машин та прикладної механіки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (19742013 рр.), кандидат технiчних наук, професор Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Польща).
Л. В. Курмаз народився 27 травня 1939 р. у м. Бобруйськ Могилевської обл. (Білорусь). Спочатку навчався у Бобруйському автомобільно–дорожньому технікумі (м. Бобpуйськ, Могилевська обл., Білорусь), який закінчив у 1957 р. Потім продовжив навчання у Харківському автомобільно–дорожньому інституті (нині Харківський національний автомобільнодорожній університет), який закінчив у 1962 р.
Трудова біографія Леоніда Володимировича почалася на Новокраматорському машинобудівному заводі (м. Краматорськ Донецької обл.) у відділі головного конструктора гірничорудного обладнання, де він обіймав посади:
 – 1962–1964 рр. інженер–конструктор;
 – 1964–1966 рр. інженер–конструктор III категорії;
 – 1966–1968 рр. інженер–конструктор II категорії;
 – 1968–1971 рр. інженер–конструктор I категорії.
 Далі його робота пов’язана з Харківським політехнічним інститутом. Спочатку він працював на кафедрі деталей машин (пізніше –– кафедра деталей машин та прикладної механіки):
 – 1971–1974 рр. аспірант;
 – 1974–1980 рр. асистент;
 – 1980–1983 рр. старший викладач;
 – 1983–2011 рр. доцент;
 – 2011 р.  професор.
У 1979 р. Л. В. Курмаз захистив дисертацію «Синтез характеристик упругих муфт механических передач по максимальным величинам упругих моментов в переходных режимах работы» на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук. Пізніше отримав звання доцент (1984 р.), а у 2013 р. професора Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Польща).
За поточний період ним опубліковано 114 наукових (86) і науково-методичних праць (28), у тому числі 19 підручників і посібників; отримано 7 авторських посвідчень; виконано 15 науково–дослідницьких праць, у тому числі 7 в Україні, 8 у Польщі.
Серед безперечних заслуг Л. В. Курмаза створення школи проектування з дисципліни «Деталі машин» у Польщі. У 2000 р. він отримав Індивідуальну Нагороду Міністра Освіти Польщі за підручник «Деталі машин проектування», виданий у Варшаві у 1999 р. видавництвом PWN (Państwowe Wydawnictwo Naukowe).
Леонід Володимирович Aкадемік Міжнародної Академії технічної освіти ( 2004 р.).
Основні напрямки наукових досліджень Л. В. Курмаза стосуються питань параметричного проектування; проектування в програмі T–FLEX; динаміки машин з податними муфтами.