Анотація

У монографії наводиться інформація про світові ресурси й запаси, а також видобуток нафти й газу, відомості про історію вивчення геології й нафтогазоносності території, динаміка видобування вуглеводневих енергоносіїв в Україні. Виділені та описані бітумонафтогазоносні регіони, області та райони з описом типових родовищ нафти й газу. Приділяється значна увага науковим критеріям бітумонафтогазогеологічного районування території України і перспективам відкриття нових промислових накопичень вуглеводневої сировини в межах Західноукраїнського, Східноукраїнського та Південноукраїнського бітумонафтогазоносних регіонів не тільки у традиційних, а й у нетрадиційних колекторах. Тобто в породах, що не володіють фільтраційними властивостями і які раніше вважались породами-покришками. У роботі значною мірою охарактеризовані термобаричні умови в родовищах нафти й газу України з наведенням даних про прямі виміри у свердловинах температур, початкових пластових тисків та розподіл теплових потоків у земній корі. Окремий розділ у роботі присвячений підземним сховищам газу (ПСГ), акцентується увага на актуальності проблеми поширення ПСГ для розвитку промисловості, економіки та побуту людей. Наводиться геологічна будова існуючих ПСГ та виснажених родовищ газу для переведення їх у ПСГ.