Анотація

Навчальний посібник включає опис умов служби вогнетривів у різних теплових агрегатах, вимоги до їх властивостей, характеристики сучасних вогнетривів і схеми футерівки теплових агрегатів різними марками вогнетривів. Дає цілісне, системне уявлення про використання сучасних видів формуваних вогнетривів при створенні футерівок теплових агрегатів різних технологічних процесів.

Видання призначено для студентів спеціальності 05130104 «Хімічні технології неметалевих тугоплавких і силікатних матеріалів».

Докладніше про видання