Вогнетривкі вироби для футерування теплових технологічних агрегатів

Семченко Г. Д. Огнеупорные изделия для футеровки тепловых технологических агрегатов : учеб. пособие / Г. Д. Семченко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Радуга, 2012. — 172 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: