Анотація

У виданні розглянуто найбільш актуальні науково-теоретичні та пізнавально-практичні проблеми, які становлять основний зміст дисципліни. Особливу увагу приділено суттєвим і змістовним психологічно-інженерним основам діяльності операторів системи «людина – машина». Чітко визначено єдність теоретичних положень з практичними діями операторів як спеціалістів системотехнічних пристроїв, а також як фахівців, що забезпечують ефективне виконання завдань в екстремальних ситуаціях. Підручник призначено для студентів, які за напрямом професійної підготовки вивчають інженерну психологію, та викладачів, що готують цих спеціалістів.  Видання може стати в нагоді практичним психологам.