Анотація

У монографії на основі залучення репрезентативної джерельної бази розглянуто основні етапи становлення та розвитку електротехнічної галузі України впродовж XX ст. Охарактеризовано здобутки українських електротехніків за напрямами: електроенергетика, електромеханіка, електровимірювальна техніка, теоретична електротехніка, техніка високих напруг. Розкрито інтеграційні процеси формування системи наукового забезпечення електротехнічної галузі, що органічно поєднувала академічні та галузеві інститути, вищі технічні навчальні заклади, проектно-конструкторські бюро промислових підприємств.

Видання призначено для науковців, викладачів природничих і технічних дисциплін, істориків науки та техніки, аспірантів і студентів.

Докладніше про видання