Анотація

У навчально-методичному посібнику наведено комплекс методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з філософії освіти за рахунок зростання їхнього інтересу до цієї дисципліни. Детально розкрито зміст восьми семінарських занять з основних тем курсу, передбачених навчальною програмою. Структура кожного заняття містить його мету, короткий виклад чітко виділених необхідних теоретичних відомостей та рекомендованих практичних вправ, а також запитання і завдання для самоконтролю і списки рекомендованої літератури.

Видання призначено для слухачів магістерської програми зі спеціалізації «Педагогіка вищої школи» та для педагогів-практиків, які прагнуть підвищити свою загальну і філософську культуру. Може бути корисне всім, хто цікавиться проблемами сучасної освіти і творчості в педагогічній діяльності.