Анотація

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані із теоретичними та експериментальними дослідженнями особливостей багатовимірних процесів тепло- та масопереносу в кріогенній теплоізоляції. Розроблено на їх основі конструкції і технології для виготовлення кріопристроїв із найбільш низькотеплопровідним теплозахистом.

Для студентів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу спеціальності «Енергетика».

Докладніше про видання