Анотація

У монографії розглянуті математичні моделі об'єктів турбоустановки, що входять в загальну задачу її оптимізації. Викладаються методологія і принципи створення комплексу багатокритеріальної, багатопараметричної і багаторежимної оптимізації турбоустановки в єдиному інтегрованому інформаційному просторі. Наводяться результати оптимізації геометричних параметрів проточних частин циліндрів в сучасних потужних парових турбінах на номінальних режимах, а також результати оптимізації геометричних параметрів проточних частин газових турбін з урахуванням режимів їх експлуатації.