Байрачний Борис Іванович

 
Байрачний Борис Іванович –– доктор технічних наук, професор кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ», академік АН вищої школи України.
Б. І. Байрачний народився 18 вересня 1935 р. в селі Заміське Валківського району Харківської області.
У 1954–1959 рр. навчався у Харківському політехнічному інституті імені В. І. Леніна (нині –– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2).
Закінчивши інститут з відзнакою, Борис Іванович працював інженером на кафедрі «Технологія електрохімічних виробництв» ХПІ (1959–1961 рр.). З 1961 р. по 1965 р. був інженером у Фізико–технічному інституті АН УССР. Однак вже з 1965 р. і по теперішній час Б. І. Байрачний знову працює в  Харківському політехнічному інституті. За цей час він перебував на різних посадах: асистента та старшого викладача (1966–1971 рр.) ; доцента (1971–1983 рр.);  завідуючого кафедрою технічної електрохімії (1983–2013 рр.). У 1985–1991 рр. був деканом факультету Технології неорганічних речовин.
З 1963 р. по 1967 р. Б. І. Байрачний навчався в заочній аспірантурі ХПІ та у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1985 р. успішно захистив докторську дисертацію «Анодные процессы на алюминии, ниобии, титане и тантале».
У 1993 р. професор Б. І. Байрачний був обраний до складу Академії Наук вищої школи України. А в 2008 р. йому присуджено нагороду Ярослава Мудрого за визначний здобуток в галузі науки і техніки.
Б. І. Байрачний –– відомий фахівець з механізму і кінетики анодних процесів на танталі, ніобії, титані, електросинтезу оксидних систем, які мають каталітичні, напівпровідникові та діелектричні властивості; теорії гідроелектрометалургічних процесів у промисловій екології, в електрохімічних виробництвах.