Анотація

У навчальному посібнику подано основні поняття, визначення і принципи побудови систем числового програмного керування, розглянуто основні теоретичні та деякі практичні питання підготовки керуючих програм для металорізальних верстатів з ЧПК, наведено огляд структурних схем різних пристроїв ЧПК, а також розглянуто основні задачі керування систем ЧПК і принципи побудови сучасних електроприводів верстатів та промислових роботів. Призначено для студентів спеціальності 7.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» базового напрямку 6.050702 «Електромеханіка», а також для аспірантів та інженерно-технічних працівників.