Політика. Соціологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки

Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки : монографія / О. В. Воронянський [та ін.] ; дар. А. В. Кіпенський ; ХНТУСГ, ХНУБА. — Харків : Міськдрук : ХНТУСГ : ХНУБА, 2017. — 284 с.


Проблеми дипломатичних кадрів у часи незалежної України

Проблеми дипломатичних кадрів у часи незалежної України : матеріали конф. : присвяч. Дню української дипломатії 22 груд. 2008 р. / Ін-т сходознавства і міжнародних відносин “Харківський колегіум”. — Харків : [б. и.], 2008. — 144 с.


Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 27 / Львівська політехніка, нац. ун-т, Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 16 с.


Україна-Росія: діалог під час конфлікту

Україна-Росія: діалог під час конфлікту = Украина-Россия: диалог во время конфликта / Міжнародний фонд "Відродження", Ин-т экономического анализа ; упоряд. О. Білий ; наук. ред. Є. Бистрицький. — Київ : [б. и.], 2015. — 110 с.


Творить или вытворять

Новиков, Б. В. Творить или вытворять? : монография / Б. В. Новиков ; дар. Л. Л. Товажнянский. — Киев : Мироновская типография, 2010. —  575 с.


Оценка обстановки на объекте хозяйственной деятельности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера

Оценка обстановки на объекте хозяйственной деятельности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера / Ю. В. Кулявец [и др.] ; Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун‑т. — Харьков : ХНАДУ, 2008. —  312 с.


Українсько-австрійські зустрічі

Українсько-австрійські зустрічі = Österreichisch-Ukrainische Begegnungen / Ю. Андрухович [та ін.] ; дар. Л. Л. Товажнянський. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2013. —  374с.


Соціологія

Вербець, В. В. Соціологія : курс лекцій : навч. посібник / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. — Київ : Кондор, 2009. — 550 с.


Політологія

Політологія : підручник / І. М. Коваль [та ін.] ; худож. Ю. Ю. Романіка. — Харків : Фоліо, 2012. — 414 с.


Гілея : науковий вісник

Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР УАН, 2013. — Випуск 69 (№2). — 822 с.


Гілея : науковий вісник

Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР УАН, 2009. — Випуск 22. — 443 с.


Япония и Украина - разные судьбы, общие надежды

Икеда, Д. Япония и Украина - разные судьбы, общие надежды. Диалоги Д. Икеды и М. Згуровского / Д. Икеда, М. З. Згуровский ; дар. М. З. Згуровский ; ред. А. Н. Стельникович. — Киев : ИД Град, 2011. — 304 с.


Соціологія сім’ї

Лукашевич, М. П. Соціологія сім’ї : підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. — К. : Знання, 2013. — 223 с.


Сторінки