Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація

Лісовський, П. М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація : навч. посібник / П. М. Лісовський. — Київ : Кондор, 2019. — 156 с.