Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС

Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС : монографія / О. К. Мазуренко [та ін.] ; заг. ред. Ж. В. Дерій ; ЧДТУ. — Київ : Кондор, 2017. — 192 с.