Історія української соціології

Історія української соціології : навч. посібник / ІС НАНУ ; К. Батаєва. — Київ : Кондор, 2018. — 392 с. : іл.