Політологія : до 100-ліття ОНПУ

Політологія : до 100-ліття ОНПУ : навч. посібник / О. С. Білоусов [та ін.] ; ОНПУ. —​ Київ : Каравела, 2019. — 168 с.