Нова віртуальна виставка з проекту «Наукові школи хімії ХПІ (ХТІ)»!

Ознайомтеся з науковим доробком Євгена Івановича Ведя — видатного 
спеціаліста в галузі вогнетривів і автоклавних будівельних матеріалів та досвідченого 
педагога НТУ «ХПІ»