Історія теплотехніки

Ларин А. А. История теплотехники : учеб. пособие / А. А. Ларин, Д. Ю. Журило ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 128 с. : ил. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ларін А. О., Журило Д. Ю.