Теорія визначників. Методи обчислення визначників N-го порядку

Сердюк І. В. Теорія визначників. Методи обчислення визначників N-го порядку : навч. посібник / І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. В. Дунаєвська ; ред. В. М. Мітін ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 256 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Сердюк І. В., Ахієзер О. Б., Дунаєвська О. І.